Thomas Marmefelt

Thomas Marmefelt

Docent

Lektor

Evolutionär ekonomi, makroekonomi, penningteori och finansiella institutioner, innovationer, kognition och institutioner, penninghistoria. alternativa penningarrangemang

08-608 41 15 086084115

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME316

Docent i nationalekonomi, särskilt evolutionär ekonomi vid Åbo Akademi; Lektor i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Han är nationalekonom och historiker, som kombinerar ansatser inom evolutionär, österrikisk och institutionell ekonomisk teori. Hans forskning kretsar kring ekonomiska processer utifrån en bred samhällsvetenskaplig ansats med fokus på institutioners roll för välfungerande marknadsprocesser. Det omfattar innovationer och tillväxt, normers betydelse för innovativa utbyten, civilsamhälle och normbildning, dynamiken mellan etik, religion och ekonomiska prestationer, det finansiella systemet och den reala ekonomin samt sambandet mellan penningarrangemang och marknadsprocessen. Han kombinerar ekonomisk teori och historia genom att teoretiskt analysera penningarrangemangs historiska utveckling som evolutionära processer och komplexa utvecklande system i olika historiska kontexter med tonvikt på kognition och institutioner, argumenterande för funktionell separation av bokföringsenhet från bytesmedel. För närvarande fokuserar han på alternativa valutor - lokala, komplementära valutor och kryptovalutor - och makroekonomisk stabilitet. Han ingår också i en extern penningexpertpanel som understödjer Europaparlamentet i ekonomiska och monetära frågor.

Hans senaste bok är: The History of Money and Monetary Arrangements: Insights from the Baltic and North Seas Region, London & New York: Routledge, 2018. https://www.routledge.com/The-History-of-Money-and-Monetary-Arrangements-Insights-from-the-Baltic/Marmefelt/p/book/9780415820486 Länk till annan webbplats.

För Europaparlamentet har han skrivit: COVID-19 and Economic Policy Toward the New Normal: A Monetary-Fiscal Nexus after the Crisis? Publication for the Committee on Economic and Monetary Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658193/IPOL_IDA(2020)658193_EN.pdf Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.