Thomas Marmefelt

Docent

Lektor

08-608 41 15 086084115

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME316

Docent i nationalekonomi, särskilt evolutionär ekonomi vid Åbo Akademi; Lektor i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Han är nationalekonom och historiker, som kombinerar ansatser inom evolutionär, österrikisk och institutionell ekonomisk teori. Hans forskning kretsar kring ekonomiska processer utifrån en bred samhällsvetenskaplig ansats med fokus på institutioners roll för välfungerande marknadsprocesser. Det omfattar innovationer och tillväxt, normers betydelse för innovativa utbyten, civilsamhälle och normbildning, dynamiken mellan etik, religion och ekonomiska prestationer, det finansiella systemet och den reala ekonomin samt sambandet mellan penningarrangemang och marknadsprocessen. Han kombinerar ekonomisk teori och historia genom att teoretiskt analysera penningarrangemangs historiska utveckling som komplexa, evolutionära system i olika historiska kontexter med tonvikt på kognition och institutioner, argumenterande för funktionell separation av bokföringsenhet från bytesmedel. För närvarande fokuserar han på alternativa valutor - lokala, komplementära valutor och kryptovalutor - och makroekonomisk stabilitet.

Hans senaste bok är: The History of Money and Monetary Arrangements: Insights from the Baltic and North Seas Region, London & New York: Routledge, 2018. https://www.routledge.com/The-History-of-Money-and-Monetary-Arrangements-Insights-from-the-Baltic/Marmefelt/p/book/9780415820486länk till annan webbplats

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA