Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi.

08-608 44 70 086084470

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Jag är lektor i företagsekonomi på Avdelningen för företagsekonomi vid Instititutionen för Samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Jag är även programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad.

Jag har sedan 1998 varit verksam som lärare vid Södertörns högskola. Min undervisning har genom åren varit på alla nivåer från grundnivå till avancerad nivå. Jag har lång erfarenhet att undervisa på de första introduktionskurserna i företagsekonomi och har ett stort pedagogiskt intresse för hur man introducerar ämnet till de nya studenterna. Jag har också haft förmånen att undervisa under många år på programmet Entreprenörskap, Innovation och Marknad där jag under flertalet programspecifika kurser får följa studenter och se hur de utvecklas över tiden. Här är min undervisning kopplad till entreprenörskap och innovation, med speciell kompetens kring ledning och ledarskapets roll i innovationsprocesser.

Min forskning är främst inom entreprenörskap och innovation där jag disputerade på avhandlingen Team Entrepreneurship - A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process. I avhandlingen utforskar jag hur företag med flera grundare (venture team) formeras, utvecklas och tillslut upplöses i relation till vad som sker i innovationsprocessen i företaget. Tidigare publikationer har bland annat varit inom företagshistoria, t.ex med boken Tetra - historien om dynastin Rausing (1998, tillsammans med Peter Andersson). Förnärvarande är min forskning relaterat till diversiteten i grundarteam och hur olika typer av grundar-konstellationer påverkar hur deras företag utvecklas över tiden. Speciellt är jag intresserad av hur graden av tillit och förtroende i grundarteamet påverkar deras förmåga att hantera osäkerhet och mångtydighet (meningskapandet) i uppstartsfasen och i innovationsprocessen. Just nu så är fokuset i mitt skrivande på diversitet utifrån genus i grundarteam och hur det påverkar överlevnaden över tid. Därmed har jag även intresserat mig för makt och institutionella aspekter i forskningen om venture teams.

Det som utmärker min forskning inom entreprenörskap är mitt tydliga fokus på innovation, men samtidigt att jag studerar innovationsprocesser i en rad olika branscher och sektorer, såsom förlagsbranschen, förpackningsbranschen, mat- och jordbruksektorn, men också inom kulturella och kreativa näringen. Därmed har frågor kring kontextens roll i studier av entreprenöriella processer blivit mer i fokus.

Jag har även lång erfarenhet att arbeta med samverkansfrågor på Södertörns högskola och där jag för närvarande deltar i Interreg /Central Baltic-projektet Archipelago Business Development. Där arbetar vi tillsammans med Novia Yrkeshögskola och Åbo Akademi i Finland för att koppla ihop våra studenter med skärgårdsföretagarnas specifika utmaningar och problemställningar.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA