Dela

Facebook Mail Twitter

CBEES Annual Conference 2023: The war and its effects

23-24 november arrangerar Centre for Baltic and East European Studies sin årliga konferens, en konferens som än en gång äger rum i skuggan av ett krig. Såväl forskningsfältet som enskilda forskare är påtagliga påverkade av det som sker och utifrån denna verklighet kretsar årets konferens.

Karta över östeuropa, jordglob

Inte sedan andra världskriget har Europa upplevt ett krig likt Ryssland anfallskrig mot Ukraina. Människor har förlorat livet, samhällen förstörts, både kulturella och ekologiska värden har ödelagts. Kriget har också på flera sätt ändrat förutsättningar både globalt och regionalt. Säkerhetsläget har förändrats, en nästan existentiell oro har väckts kring den globala ekonomi och demokratins ställning i världen.

Temat för årets konferens är kriget och dess effekter. Hur påverkar de förändrade förutsättningarna regionens framtid? Vilka blir konsekvenserna för demokratin, samhället, människorna, kulturen och inte minst klimatet? Vad säger historien, kan vi lära något av tidigare krigs effekter?

Keynote Speakers:

Tatiana Zhurzhenko: “War, displacement, and transnationalization of Ukrainian society: Why it will be different from the “Russian world” – and from the post-WWII Ukrainian diaspora

Tatiana Zhurzhenko har en gedigen forskarkarriär bakom sig och är sedan 2002 verksam vid universitet i Wien. Hon kommer i sin keynote diskutera de hur den ryska invasionen har påverkat det ukrainska samhället. Familjer splittrats, miljontals människor har tvingats lämnat landet, och ur detta har man tidigare sett en stark politiserad diaspora växt fram. Människor som nu får uppleva andra länders välfärdssystem och arbetsmarknader. De lär sig nya språk, bygger nätverk och samlar socialt kapital. Denna globalisering av det ukrainska samhället, en ökad transnationalism, skapar en ny ”ukrainsk värld”. Varför och hur skiljer sig denna nya värld från den post-imperialistiska och nostalgiska ”ryska världen” skapad av Putinregimen? Och hur skiljer sig dagens diaspora från den som skapades efter andra världskriget?

Andreas Umland: Why the War Cannot Easily End: Six Hindrances for a Russian-Ukrainian Truce

Andreas Umland, statsvetare analytiker på Stockholm Centre for Eastern European Studies med lång erfarenhet av studier inom bland annat ukrainska inrikespolitik, östeuropeisk geopolitik och nationalism. Han kommer att tala om förutsättningarna för eldupphör och fredsförhandlingar, förhandlingar som enligt Umland bara kan börja vid en tidpunkt då Moskva antingen har förlorat alla ockuperade områden eller när de är redo att diskutera formerna för ett ryskt tillbakadragande för de ockuperade områdena. Diskussionen tar avstamp i vad han ser som de sex största hindren för eldupphör där han bland annat nämner de båda ländernas konstitutioner, Krims kopplingar till det ukrainska fastlandet och historiska erfarenheter.

Mer information

För mer information om konferensen, registrering och program, se Södertörns högskolas kalender.

Centre for Baltic and East European Studies vid Södertörns högskolas är sedan 2005 ett nav för det multidisciplinära forskningsområdet som är Östersjö- och Östeuropastudier/forskning. Centrumbildning ligger bakom rapportserien State of the region report, den vetenskapliga tidskriften Baltic Worlds och arrangerar nu för nionde gången CBEES Annual Conference.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Östersjö- och Östeuropa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-11-20