Dela

Facebook Mail Twitter

Hur kan vi resa till Stockholm utan att resa?
Ett samverkansprojekt mellan Visit Stockholm och IT, medier och design-programmet

Studenter inom utbildningsprogrammet IT, medier och design genomförde under hösten ett fördjupat samarbete med Visit Stockholm i Stockholms stad för att skapa nya möjligheter och designa innovativa lösningar på temat att resa utan att resa.

Visit Stockholm

Visit Stockholm är Stockholms officiella destinationsbolag med uppdrag att utveckla och positionera Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

- Det finns en ökad förståelse i samhället för att resande kan vara problematiskt på olika sätt och det finns ökade krav på ett hållbart resande, både socialt och miljömässigt. Det finns även ett ökat intresse att skapa sig en bild av resmålet innan själva besöket sker för att kunna förbereda sig inför sin resa, men också att kunna berätta om resan för sina bekanta, vänner och familj när man kommit hem, menar Sofia Lundmark ansvarig för projektet och programsamordnare för IT, medier och design programmet.

Samarbetet innebar att studenter från utbildningen fokuserade på hur man med hjälp av kreativa designmetoder, kan bemöta ett antal utmaningar relaterade till människors möjligheter att resa till Stockholm utan att resa och dela upplevelser på innovativa och nytänkande sätt. Centralt för utmaningen var att ta tillvara resande människors röster på ett meningsfullt sätt, samt hur en kan främja deltagande och inflytande över resandet.

Studenterna i projektet har tagit utgångspunkt i att besökare oftast skapar sig en uppfattning genom att googla på resmålet och besöka olika sajter för rekommendationer och tips. Den andra delen sker genom att visa upp bilder, filmer och annat material som man samlat på sociala medier eller i mobilen. Vi kan också se att det har kommit att bli allt viktigare att kunna kliva in i staden utan att vara på plats och att det finns behov av att öka möjligheterna att uppleva Stockholm för de som inte heller kan resa på grund av olika skäl så som exempelvis funktion, ålder, ekonomi och klimat.

Några utmaningar som utvecklades i samarbete med Visit Stockholm var;
- Hur kan man resa till Stockholm utan att resa för att minska klimatpåverkan av resande?
- Hur kan man nyttja teknikens möjligheter för att driva utvecklingen av resande i staden framåt?
- Hur kan upplevelsen av en resa till Stockholm delas med vänner, bekanta och familj för att även förstärka deras upplevelse av resan?

Under fem veckor arbetade studenterna med dessa utmaningar, intervjuade och observerade turister och invånare i Stockholm för att utgå från användarnas perspektiv, samt besökte flertalet turistmål och turistattraktioner i Stockholmsområdet. Dessa möten gjorde det möjligt för studenterna att se vilka behov resande har och för att få värdefulla insikter för att designa innovativa designlösningar som möjliggör att fånga upp människor röster i skapandet av nya sätt att resa utan att resa.

Studenterna skapade bland annat en tjänst där Visit Stockholm erbjuder livestreams från Stockholmare som visar upp sina favoritplatser, en interaktiv karta där användare kan kan navigera genom Stockholm och zooma in och ut på platser de vill uppleva för att se videor och information från denna plats, digitala spel där din avatar blir din digitala guide och ditt eget ansikte blir huvudkaraktären i ett livestreamat stadsäventyr.

De skapade även olika applikationer så som t.ex. en app för att barnfamiljer på ett enkelt sätt ska kunna planera sitt resande, en app för att förenkla kollektivtrafikresor för äldre, och en app som möjliggör och underlättar resor till och från Stockholm för fler människor med minimal kognitiv belastning. Andra koncept som utvecklades var speciella tågvagnar för att skapa en välkomnande och rolig atmosfär för barnfamiljer under deras tågresor med fokus på trygghet, säkerhet och acceptans, en app för att synliggöra miljömedvetna alternativ för turister och slutligen en hemsida som genom olika ljudinstallationer förmedlar ljudet av Stockholm och synliggör Stockholm som en kulturstad.

”Det som skiljer vårt koncept från våra konkurrenter är att vi ger den genuina känslan av staden. Staden består av byggnader, men utöver är det kulturen och livet som mullrar på dess gator som är dess hjärta. Det är det som gör staden unik. Genom lokala konstverk som porträtterar Stockholm och en ljudbild som berättar om dess rika kultur och språk ger vi användarna en unik upplevelse som ersätter känslan av att vara på dess gator. Vi ger möjligheten att se Stockholm genom de fyra säsongerna och hur detta påverkar ljudet av staden. Hoppa in direkt i stadens lokala tid och se hur det vaknar och somnar. Vi kommer inte visa Stockholm, vi kommer visa den riktiga känslan av Stockholm!”

Visit Stockholm hemsida
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-10-31