Student

Partneruniversitet

Södertörns högskola har goda akademiska kontakter med en rad utbildningsinstitutioner runt om i världen. Dessa är formaliserade i olika samarbetsavtal för utbildning och forskning. Idag uppgår antalet till omkring 130 partneruniversitet i ett 40-tal länder.

Internationella samarbeten är nödvändiga för att Södertörns högskola ska kunna förverkliga sin vision om mångvetenskaplighet, mångkulturalitet och medborgerlig bildning. Genom internationella utbyten och miljöer skapas förutsättningar för att erfarenheter, idéer och kunskap kan utbytas. Internationellt samarbete sker på flera olika nivåer; på individnivå genom enskilda forskares samarbeten, på institutionsnivå, på ämnes- och programnivå och på högskoleövergripande nivå.

Södertörns högskola har många och goda akademiska kontakter med andra utbildningsinstitutioner runt om i världen. En del av dessa kontakter är formaliserade i samarbetsavtal inom utbildning, vanligtvis mobilitetsavtal för studenter och lärare. Utbytesavtalen uppgår idag till omkring 130 partneruniversitet i ett 40-tal länder.

Se alla våra partneruniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-04-08