Händer, dator och mobiltelefon.

Skicka e-faktura till Södertörns högskola

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.

Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden.

Det finns flera olika sätt på hur vi kan ta emot e-fakturor från er.

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL:

0007:2021004896

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till pdf-fil).

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021004896 eller GLN 7300009042043

VanOperatör Opus Capita

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats enligt följande:

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura.

För att skapa en ny routing ”koppling” för att kunna skicka svefaktura 1.0 kontakta er VAN-Operatör samt oss per e-post med information om VAN-Operatören och partidentitet (organisationsnummer eller GLN kod). Kontakta oss på e-post, se kontaktuppgifter nedan.

4.Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till vår leverantörsportal via denna länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlänklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Referens

Fakturan skall vara märk med referens. Referensen skall bestå av bokstäverna ORG följt av org.kod och beställarens nätverksid (högskolans användarID) i en följd. Exempel på fakturareferens: ORG12345SHABCDXX

Referensens struktur

Bokstäver

Org.kod

Nätverksid

ORG

12345

ABCDXX

Kontaktuppgifter

ekonomiavd@sh.se

08-608 40 00

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-12