Händer, dator och mobiltelefon.

Skicka e-faktura till Södertörns högskola

Att skicka e-faktura till Södertörns högskola

Fr o m 2019 är det krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det finns fyra olika sätt för oss att ta emot e-fakturor från er. Observera att Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL:

0007:2021004896

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021004896

VanOperatör Opus Capita

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

3. Svefaktura eller Peppol via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura.

För att skapa en ny routing ”koppling” för att kunna skicka svefaktura 1.0 kontakta er VAN-Operatör samt oss per e-post med information om VAN-Operatören och partidentitet (organisationsnummer eller GLN kod). Kontakta oss på e-post, se kontaktuppgifter nedan.

För råd om hur du går till väga för att skapa e-fakturorna via ditt nuvarande bokföringssystem levererat av någon av ovan aktörer, kontakta deras respektive kundtjänst. Även andra leverantörer av bokföringssystem kan ha integrerade lösningar. Hör efter om det underlättar för dig att ha allt samlat.

4. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till vår leverantörsportal via knappen nedan.

Fakturaportalen (Länk till annan webbplats)

5. Referens

Fakturan skall vara märk med referens. Referensen skall bestå av bokstäverna ORG följt av org.kod och beställarens nätverksid (högskolans användarID) i en följd. Exempel på fakturareferens: ORG12345ABCDXX

Referensens struktur

Bokstäver

Org.kod

Nätverksid

ORG

12345

ABCDXX

Kontaktuppgifter

fakturahantering@sh.se

08-608 40 00

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-04-14