Händer, dator och mobiltelefon.

Skicka e-faktura till Södertörns högskola

Att skicka e-faktura till Södertörns högskola

Från och med 2019 är det krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Observera att Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte räknas som e-faktura. Det finns olika sätt för oss att ta emot e-fakturor från er:

Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL:
0007:2021004896

Mer information om PEPPOL (digg.se)

Leverantörsportal

Är ovanstående alternativ inte passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till vår leverantörsportal via knappen nedan.

Fakturaportalen (Länk till annan webbplats)

Referens

Fakturan skall vara märk med referens. Referensen skall bestå av bokstäverna ORG följt av org.koden följt av beställarens nätverksid (högskolans användarID) i en följd. Exempel på fakturareferens: ORG12345ABCDXX

Referensens struktur

Bokstäver

Org.kod

Nätverksid

ORG

12345

ABCDXX

Kontaktuppgifter

fakturahantering@sh.se

08-608 40 00

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-02