Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Analytical Perspectives in Sociology

Behörighetskrav:

Kandidatexamen 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska 6 eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng