Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course

Behörighetskrav:

The equivalent of English B and Degree of Bachelor in Humanities, Social Sciences, Technology or Natural sciences.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng