Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Jämförande journalistikforskning

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dessutom gymnasiekurs Engelska 6 eller motsvarande.

Urval:

Annat godkänt urval…