Moas båge

Contemporary debate in development and sustainability studies

Kurs

Contemporary Debate in Development and Sustainability Studies

7.5 hp

Vår

100%

Campus

I denna kurs diskuteras och problematiseras samtida kritiska debatter inom fälten global utveckling och hållbarhetsstudier. Kursens utformning möjliggör för studenterna att tillsammans med läraren utveckla kursinnehållet utifrån sina intressen och samtidigt stärker sina kritiska perspektiv på utveckling och hållbarhet.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.