Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i etnologi eller motsvarande som huvudämne samt gymnasiekurs Engelska B.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng