Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

International Macroeconomics

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom nationalekonomi samt Engelska 6/Engelska B, eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng