Aula

Modern Sociological Theories

Kurs

Modern Sociological Theories

7.5 hp

Vill du utveckla dina kunskaper i sociologiskt teori? Gå då kursen Modern Sociological Theories. På läslistan står texter av bland andra Shoshana Zuboff, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, James Coleman och Seyla Benhabib. Förutom en fördjupad läsning av dessas och andras alster ska kursen fungera som en möjlig ingång till ett kommande uppsatsarbete. Läs mer om kursen i kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.