Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Quantitative Research Methods

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt huvudområde samt gymnasiekurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande

Urval:

On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.