Aula

Sociala rörelser, politiska protester och civilsamhälle

Kurs

Social Movements, Political Protest and Civil Society

7.5 hp

Kursen handlar om vilken roll sociala rörelser spelar i samhället, hur rörelser uppstår och utvecklas, vilka som deltar i sociala rörelser, hur sociala rörelser organiseras, vilka metoder rörelser använder för att påverka politik och samhälle, hur den politiska kontexten påverkar rörelser, samt vilken roll emotioner och kollektiv identitet spelar inom rörelser. För mer information, se kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.