Aula

Sustainability, Policy, and Knowledge Production

Kurs

Sustainability, Policy, and Knowledge Production

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Läs mer om kursen i kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.