Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Tourism Studies, Master's Dissertation

Behörighetskrav:

Bachelor's degree including 90 credits in Tourism Studies, and English 6/English B or equivalent.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng