Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Cultural Complexity and Global Processes

Behörighetskrav:

Etnologi A, 30 högskolepoäng och Engelska B, eller motsvarande kunskaper från humanistiska eller sociala vetenskaper samt Engelska B. Du behöver också ha Engelska 6, eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng