Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet (Områdesbehörighet A2, undantag ges för moderna språk) samt Engelska B/Engelska 6.

Urval:

Betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3