Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance

Behörighetskrav:

General entry requirements + English 6

Urval:

1/3 on the basis of upper secondary school grades, 1/3 on the basis of the Swedish University Aptitude Test, 1/3 on the basis of previous university credits (Max. 165 credits may be taken into account)