Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

The Tourist Company

Behörighetskrav:

30 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne samt gymnasiekurs Engelska B, eller motsvarande

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng