Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Economics: Master's Programme

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet nationalekonomi eller motsvarande, gymnasiekursen En B eller motsvarande, gymnasiekursen Ma C eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng