Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Infectious Disease Control

Behörighetskrav:

The equivalent of English B. Bachelor´s degree in Enviromental Science, Bioscience, Geography, Development Studies: Specialisation International Health, or an equivalent degree in the field of Medicine or Public Health Science

Urval:

On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.