Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Leadership for Sustainable Development: Master's Programme, Business studies

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande, inklusive ett skriftligt examensarbete i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng. Dessutom gymnasiekurs Engelska 6 eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng