Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska B

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng