Hur kan jag söka i Google Scholar och slippa betala för artiklar?

Du behöver gå via biblioteket. Gör så här: