Hur vet jag vilka e-resurser som är tillgängliga för mig?

Är du student på SH eller RKH har du tillgång till många resurser men vilka beror på vilken högskola du hör till.

Titta i databaslistan Länk till annan webbplats.. Du har tillgång till de databaser som är märkta med din högskolas logga.

För att se om du har tillgång till en specifik e-bok/tidskrift är det enklast att söka upp titeln i SöderScholar och klicka på ”Läs fulltext” och logga in. Har du inte tillträde får du meddelande ”Tyvärr tillhör du inte en användarkategori som har tillgång till denna resurs”.