Schema

Här kan du söka bland alla scheman på högskolan, exempelvis för lokal, kurs, lärare med mera.

Preliminärt schema för kurs ska finnas tillgängligt senast i samband med det första antagningsbeskedet. Schemat ska omfatta såväl undervisning som examination.

Kurser på dagtid ska ges på vardagar mellan klockan 8.00 och 18.00. Kvällskurser förläggs mellan klockan 18.00 och 22.00 på vardagar. Dessa tidsangivelser gäller för såväl undervisning som examination.

Salsskrivningar får enbart i undantagsfall förekomma på lördagar. Utanför terminstid får salsskrivningar för omexamination genomföras på såväl kvällar som helger.