SH-kort

Ditt SH-kort gäller som passerkort och lånekort på biblioteket samt som utskrifts- och kopieringskort.

Lånekort på biblioteket

Ditt SH-kort fungerar också som lånekort på biblioteket. Numret på SH-kortet används också till exempel för att beställa fjärrlån.

Nytt SH-kort

Har du förlorat ditt SH-kort vänder du dig till Infocenter för att anmäla det samt för att ansöka om ett nytt.

Vänd dig också till både biblioteket och Infocenter för att få kortet spärrat.

Hämta ditt SH-kort i Infocenter i Moas båge efter anmälan om nytt kort.

PIN-kod

I samband med att du får ditt SH-kort får du en tillhörande 4-siffrig PIN-kod som används vid inpassering när dörrarna är låsta. Har du glömt din PIN-kod vänder du dig till Infocenter.