Terminstider

Undrar du när nästa termin börjar eller vilken tid terminen började i år? Vi har samlat terminstiderna för aktuellt läsår, kommande läsår och tidigare läsår.

Aktuellt läsår

Vårterminen 2019: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kommande läsår

Höstterminen 2019: 2019-09-02 - 2020-01-19
Vårterminen 2020: 2020-01-20 - 2020-06-07

Tidigare läsår

Höstterminen 2018: 2018-09-03 - 2019-01-20
Höstterminen 2017: 2017-08-28 - 2018-01-14
Vårterminen 2018: 2018-01-15 - 2018-06-03

Höstterminen 2016: 2016-08-29 - 2017-01-15
Vårterminen 2017: 2017-01-16 - 2017-06-04

Höstterminen 2015: 2015-08-31 - 2016-01-17
Vårterminen 2016: 2016-01-18 - 2016-06-05