Student

Studentförsäkring

Som student på Södertörns högskola omfattas du av en statlig personskadeförsäkring som bekostas av högskolan.

Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, så i ditt fall Södertörns högskola. Försäkringsskyddet omfattar olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Försäkringen gäller utan självrisk.

Se hela försäkringsvillkoren Personskadeförsäkring för studenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skada har skett

Om du har råkat ut för skada som täcks av försäkringen:

  • Skriv ut, fyll i och underteckna en skadeanmälan Pdf, 500.5 kB, öppnas i nytt fönster..
  • Lämna/skicka in skadeanmälan till högskolans handläggare på Studentavdelningen för påskrift. Obs! Skadeanmälan ska skickas in snarast efter olyckstillfället. Du måste emellertid oftast själv betala eventuella kostnader först och därefter begära ersättning. Originalkvitton ska bifogas skadeanmälan.

Kontaktuppgifter personskadeförsäkringen

studentforsakring@sh.se (nationella studenter, studenter på svenskt
lärosäte)

exchange@sh.se (internationella studenter, in- och utresande studenter)

Observera att du saknar skydd under fritiden om du inte tecknar en privat olycksfallsförsäkring.

Mer information

Läs mer om försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-04-08