Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande
Student

Studentförsäkring

Som student på Södertörns högskola omfattas du av en statlig personskadeförsäkring som bekostas av högskolan.

Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, så i ditt fall Södertörns högskola. Försäkringsskyddet omfattar olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Självrisken är 500 kronor.

Se hela försäkringsvillkoren Personskadeförsäkring för studenterPDF

Om skada har skett

Om du har råkat ut för skada som täcks av försäkringen:

  • Skriv ut, fyll i och underteckna en skadeanmälanPDF.
  • Lämna/skicka in skadeanmälan till högskolans handläggare på Studentavdelningen för påskrift. Obs! Skadeanmälan ska skickas in snarast efter olyckstillfället. Du måste emellertid oftast själv betala eventuella kostnader först och därefter begära ersättning. Originalkvitton ska bifogas skadeanmälan.

Kontaktuppgifter personskadeförsäkringen

E-post: exchange@sh.se

Observera att du saknar skydd under fritiden om du inte tecknar en privat olycksfallsförsäkring.

Mer information

Läs mer om försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-26