Student

Vanliga undervisnings– och examinationsformer

Här på Södertörns högskola finns flera olika studieformer. Känner du dig osäker på vad som kan ingå i utbildningen? Lugn. Vi har samlat de vanligaste undervisnings– och examinationsformerna, läs mer nedan:

Föreläsningar

Föreläsningar är en vanlig undervisningsform och förekommer i de flesta utbildningar på grundnivå. Föreläsningar går ut på att en föreläsare håller i ett muntligt framförande för dig och andra studenter. Föreläsningar utgår ofta från kurslitteratur och det är vanligt att du behöver läsa angivna sidor innan en föreläsning.

Hemtentamen

Hemtentamen är en examinerande hemuppgift. Det går alltså ut på att du gör din tentamen hemifrån istället för på högskolan. Du får, till skillnad från salstentamen, ofta mer tid på dig och tillgång till mer hjälpmedel. Ett exempel på hur en hemtentamen kan se ut är cirka fyra till sex frågor som du ska besvara i en längre analyserande text. Den exakta tiden och villkor för din hemtentamen bestäms av din examinator.

När du lämnar in din hemtentamen här på Södertörns högskola ska du alltid ha med ett försättsblad.

Läs mer om försättsblad

Försättsblad till hemtentamen

Du ska alltid använda ett försättsblad tillsammans med varje inlämningsuppgift (som hemtentamen, rapport) vid Södertörns högskola.

Salstentamen

En salstentamen/salsskrivning innebär att du gör en skriftlig examination under en begränsad tid, på en specifik plats. Oftast på högskolans område. Vanligtvis får du inte ha med dig kurslitteratur eller andra läromedel, vilket innebär att du behöver komma förberedd.

Läs mer om salsskrivningar

Salsskrivning

Salsskrivning är en av examinationsformerna på Södertörns högskola. Anmälan till salsskrivning är obligatorisk. Alla salsskrivningar är anonyma vilket innebär att du som student anger en tilldelad kod på din salsskrivning istället för ditt namn. Du är därmed anonym när skrivningen rättas.

Skrivuppgifter

Under din utbildning kommer du stöta på flera olika typer av skrivuppgifter. Skrivuppgifter kan vara examinerande, men behöver inte alltid vara det. Exempelvis kan du behöva skriva ner förberedelser för ett seminarium.

PM

PM kan innebära allt från en kortare text som förklarar din idé eller dina tankar kring ett vetenskapligt arbete, till ett referat. Denna skrivuppgift kan innebära att du måste referera och ha källförteckning.

Vetenskaplig uppsats

En uppsats är ofta strukturerad och innehåller exempelvis inledning, syfte, metod och slutsats. Denna skrivform kräver ofta en analys av dig som skribent. Språket ska vara akademiskt vilket innebär att du ska följa en typ av skrivstil. Dina argument måste här vara underbyggda, vilket innebär att du måste använda referenser.

Läs mer om referenser

Referenser

Referenser är en viktig del av dina akademiska studier. Du ska ange referens både när du använder citat och när du hänvisar till en källa.

Muntliga presentationer/redovisning

Muntliga presentationer är en vanlig redovisningsform. Kort förklarat innebär en muntlig presentation att du presenterar ett arbete muntligt. Hur lång en presentation är och för hur många du ska hålla den varierar. Muntliga presentationer är ofta obligatoriska och därmed examinerande. Det varierar däremot beroende på examinator och uppgift.

Seminarier

Seminarier är både en vanlig undervisnings– och examinationsform. Skillnaden mellan föreläsningar och seminarier är att du, på det sistnämnda, får arbeta och delta mer aktivt. Seminariet kan ses som en fördjupning på föreläsningen där du istället lär dig grunderna. Seminarium kan se olika ut. Ett exempel på hur ett seminarium kan se ut är att du och dina klasskamrater delas in i mindre grupper och för diskussioner. 

Känner du dig osäker på någonting eller vill du skaffa verktyg för dina studier på högskolenivå? Studieverkstan på Södertörns högskola erbjuder stöd inför och under din utbildning. Här kan du till exempel träna på att våga tala inför grupp eller ditt akademiska skrivande. 

TIPS!

I kursplanen för den kurs du ska läsa kan du se vilka examinationsformer som gäller under dina studier.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-06