Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Publicera din forskning med öppen tillgång

Öppen tillgång (Open Access) till forskningsresultat efterfrågas alltmer av forskningsfinansiärerna. Gör dina publikationer öppet tillgängliga för att öka spridningen av din forskning, samtidigt som du uppfyller eventuella publiceringskrav från forskningsfinansiärer eller lärosäten.

Vad är öppet tillgänglig publicering?

När du publicerar din forskning med öppen tillgång (Open Access) så blir publikationerna fritt tillgängliga. De kan då läsas, laddas ned, skrivas ut och spridas av vem som helst. Din forskning blir mer synlig och har större möjlighet att spridas till myndigheter, företag och allmänheten.

Regeringens målbild är att all offentligt finansierad forskning ska vara öppet tillgänglig vid publicering. Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på öppet tillgänglig publicering, till exempel Östersjöstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Forte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Riksbankens jubileumsfond. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskola har en policy om e-publicering, där högskolan uppmuntrar till öppet tillgänglig publicering. Publikationer (inklusive avhandlingar) som ges ut av högskolan ska publiceras elektroniskt i publikations­­databasen DiVA. På Medarbetarwebben kan du läsa hela vår policy. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskolas utgivning publiceras med öppen tillgång

Om du vill få en överblick över högskolans utgivning finns samtliga serier och publikationer samlade på sidan Högskolans skriftserier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går även att söka efter högskolans utgivning i publikations­databasen DiVA Länk till annan webbplats..

Södertörns högskola uppmuntrar alla författare och redaktörer att publicera sina verk med en Creative Commons-licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av högskolans önskemål för öppet tillgänglig publicering.

Södertörns högskola är medlem i Kriterium, som erbjuder en kvalitets­märkning för böcker som genomgått peer review med möjligheten att ge ut på förlag därefter (t.ex. Makadam och Nordic Academic Press). Böckerna publiceras med öppen tillgång. Här kan du läsa mer om Kriterium Länk till annan webbplats.

Det finns olika sätt att publicera med öppen tillgång

  1. Publicera dig i en öppet tillgänglig tidskrift/eller ge ut en öppet tillgänglig monografi.
  2. Deponera/parallell­publicera en kopia av din ­publikation, i fulltext, i ett öppet arkiv som DiVA.
  3. Publicera din artikel med öppen tillgång i en hybrid­tidskrift.

Du kan publicera din text direkt i en öppet tillgänglig tidskrift/eller ge ut en öppet tillgänglig monografi. En samling av öppet tillgängliga tidskrifter hittar du i Directory of Open Access Journals (DOAJ) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och exempel på öppet tillgängliga monografier hittar du i Directory of Open Access Books (DOAB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du står för de eventuella publicerings­kostnaderna, vanligtvis i form av en avgift kallad Article Process Charge (APC). Du kan ansöka om bidrag för denna kostnad från högskolans Publikations­kommitté eller från din forsknings­finansiär.

Om du väljer att publicera dig i en tidskrift som kräver prenumeration kan du göra din text tillgänglig utan extra avgifter, via ett öppet arkiv. Detta kallas parallell­publicering. Du som forskar vid Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola och vill parallell­publicera din text kan göra det i publikations­databasen DiVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Även antologi­bidrag och monografier är möjliga att parallell­publicera.

Några saker du bör tänka på innan du laddar upp din text i DiVA:

  • Texten ska redan vara publicerad och affilierad till Södertörns högskola repektive Röda Korsets Högskola.
  • Kontrollera vilken version du får tillgängliggöra. Ofta är det den sista, granskade författar­versionen. Ibland förekommer embargo, det vill säga en fördröjning på 6, 12 eller 48 månader innan parallell­publicering får ske. För artiklar kan du ta hjälp av SHERPA/RoMEO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se villkoren för aktuell tidskrift.
  • Rättigheter till kartor, tabeller, figurer och bilder.
  • Texten ska vara i pdf-format och måste gå att tillgänglighetsanpassa.

Det finns även möjlighet att köpa loss din artikel i en tidskrift som kräver prenumeration, då blir just din artikel öppet tillgänglig. Det här kallas hybrid­publicering. Genom nationella avtal med flera förlag kan nu Södertörns högskola erbjuda sina forskare att välja gratis öppen tillgång i flera tidskrifter. Kontakta biblioteket för mer information.

Förlag som ingår i avtalen för Södertörns högskolas forskare

Södertörns högskola har ingått i flera avtal där publiceringsavgiften antingen ingår eller är reducerad. För att ta del av avtalen tänk på att:

  • Avtalen gäller endast när du är Corresponding Author.
  • Du måste använda din SH-epostadress när du skickar in din artikel.
  • Den förbetalda potten kan ta slut innan året är slut för vissa av avtalen.

Informationen om vilka förlag och avtal som Södertörns högskola deltar i finns på Medarbetarwebben Länk till annan webbplats..

Sök tidskrifter som ingår i förlagsavtal

I verktyget SciFree kan du själv söka efter en tidskrift för att se om den ingår i ett av avtalen ovan som ger gratis eller rabatterad öppet tillgänglig publicering. Du kan även se om tidskriften tillämpar en specifik Creative Commons-licens samt om det är en helt öppet tillgänglig tidskrift eller en så kallad hybridtidskrift.

Se upp för oseriösa förlag

Nya förlag kontaktar ofta forskare med erbjudande om att publicera deras texter öppet tillgängligt mot en avgift. Innan du antar erbjudandet kan det vara bra att göra en extra koll för att avgöra förlagets kvalitet.

FAIR-principerna

Det har blivit allt vanligare att forskningsfinansiärer kräver att FAIR-principerna ska beaktas vid ansökan av forskningsmedel. Begreppet FAIR står för att data ska vara Findable (Sökbara), Accessible (Tillgängliga), Interoperable (Kompatibla), Reusable (Återanvändningsbara).

Det övergripande budskapet som FAIR-principerna handlar om är att forskning som finansieras av allmänna medel bör vara så tillgänglig och användbar som möjligt- för både människa och maskiner. Principerna har hittills främst tillämpats på forskningsdata i samband med upprättande av datahanteringsplaner, men är även användbara för vetenskapliga publikationer.

Se även GO FAIR:s mer ingående beskrivning av FAIR-principerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer

Creative Commons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en typ av licens som du som är författare kan använda för att tala om hur andra får använda ditt verk. Du kan ta hjälp av den här enkla mallen Länk till annan webbplats. för att hitta en Creative Commons-licens som passar din publikation.

Kriterier för forskningsdata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en rapport från Vetenskapsrådet som handlar om implementering av FAIR-principerna i forskningsdata.

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Regeringens forskningsproposition 2016                  

Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljning av svensk forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Vetenskapsrådets förslag på en rad indikatorer – mått – som ska visa hur väl Sverige uppfyller de forsknings­politiska målen.

Plan S Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att forsknings­resultat ska bli öppet tillgängliga för alla. Vinnova, Forte och Formas har gått med i initiativet.

Vetenskapliga publikationer och FAIR-principerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en rapport från Kungliga biblioteket där de har tagit fram kriterier för att bedöma om en publikation uppfyller principerna.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-11-16