Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Publicera din forskning Open Access

Öppen tillgång till forskningsresultat har blivit viktigare de senaste åren och efterfrågas alltmer av forskningsfinansiärerna. Att tillgängliggöra dina forskningspublikationer genom så kallad Open Access-publicering hjälper till att sprida din forskning till omvärlden, samtidigt som du uppfyller eventuella publiceringskrav från forskningsfinansiärer eller lärosäten.

Vad är Open Access?

När du väljer att publicera din forskning Open Access (OA) betyder det kort­fattat att din publikation blir fritt tillgänglig via internet så att den kan läsas, laddas ned, skrivas ut och länkas till av vem som helst. Din text blir mer synlig och har större möjlighet att spridas till myndigheter, företag och allmänheten.

Regeringens målbild sedan 2016 är att alla vetenskapliga publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning bör vara öppet tillgängliga vid publicering. Genom att placera en kopia av en publikation i DiVA medverkar du till att nå detta mål.

Södertörns högskola har en policy om e-publicering, där högskolan uppmuntrar till OA-publicering. Publikationer (inklusive avhandlingar) som ges ut av högskolan ska publiceras elektroniskt i publikations­­databasen DiVA. På Medarbetarwebben kan du läsa hela vår policy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Södertörns högskolas utgivning publiceras Open Access

Om du vill få en överblick över högskolans utgivning finns samtliga serier och publikationer samlade på sidan Biblioteket/Högskolans skriftserier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går även att söka efter högskolans utgivning i publikations­databasen DiVA eller läsa mer om skriftserierna i broschyren Vad läser du? (pdf). Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskola har valt att gå med i det svenska samarbets­projektet Kriterium. Projektet erbjuder en kvalitets­märkning för vetenskapliga böcker som genomgått kollegial granskning (peer review). Böckerna blir efter granskningen öppet tillgängliga. Här kan du läsa mer om Kriterium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Södertörns högskola uppmuntrar alla författare och redaktörer att publicera sina verk med en Creative Commons-licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.så att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av högskolans önskemål för open access-publicering.

Det finns olika sätt att publicera Open Access

Det finns tre sätt att publicera sig Open Access:

 1. Du kan publicera dig direkt i en Open Access-tidskrift/eller ge ut en OA-monografi.
 2. Du kan deponera/parallell­publicera en kopia av din ­publikation, i fulltext, i ett öppet arkiv som DiVA.
 3. Du kan publicera din artikel Open Access i en hybrid­tidskrift.

Du kan publicera din text direkt i en OA-tidskrift, eller som en OA-monografi. En samling av OA-tidskrifter hittar du i Directory of Open Access Journals (DOAJ) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och exempel på OA-monografier hittar du i Directory of Open Access Books (DOAB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du står för de eventuella publicerings­kostnaderna, vanligtvis i form av en avgift kallad Article Process Charge (APC). Du kan ansöka om bidrag för denna kostnad från högskolans Publikations­kommitté eller från din forsknings­finansiär.

Om du väljer att publicera dig i en tidskrift som kräver prenumeration kan du göra din text tillgänglig OA utan extra avgifter, via ett öppet arkiv. Detta kallas parallell­publicering. Du som forskar vid Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola och vill parallell­publicera din text kan göra det i publikations­databasen DiVA. Även antologi­bidrag och monografier är möjliga att parallell­publicera.

Några saker du bör tänka på innan du laddar upp din text i DiVA:

 • Texten ska redan vara publicerad.
 • Kontrollera vilken version du får tillgängliggöra. Ofta är det den sista, granskade författar­versionen. Ibland förekommer embargo, det vill säga en fördröjning på 6, 12 eller 48 månader innan parallell­publicering får ske. För artiklar kan du ta hjälp av SHERPA/RoMEO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se villkoren för aktuell tidskrift.
 • Rättigheter till kartor, tabeller, figurer och bilder.

Det finns även möjlighet att köpa loss din artikel i en tidskrift som kräver prenumeration, då blir just din artikel öppet tillgänglig. Det här kallas hybrid­publicering. Genom nationella avtal med flera förlag kan nu Södertörns högskola erbjuda sina forskare att välja gratis open access i flera tidskrifter. Södertörns högskolas forskare har även möjlighet att söka bidrag från publikations­kommittén. Kontakta biblioteket för mer information.

Förlag som ingår i avtalen för Södertörns högskolas forskare

Södertörns högskola har ingått i flera avtal där publiceringsavgiften antingen ingår eller är reducerad. För att veta vad som gäller för de olika avtalen finns en kort beskrivning nedan.

Tänk på att:

 • Avtalen gäller endast när du är Corresponding Author.
 • Du måste använda din SH-epostadress när du skickar in din artikel.
 • Den förbetalda potten kan ta slut innan året är slut för vissa av avtalen.

Brill
I avtalet ingår obegränsad publicering med öppen tillgång av vetenskapliga artiklar i alla Brill´s tidskrifter, inklusive helt tillgängliga tidskrifter. Som forskare vid Södertörns högskola får du även 20% rabatt på publiceringskostnaden vid publicering av böcker med öppen tillgång. Avtalet gäller till och med 31 december 2023.

Cambridge University Press
Som forskare vid Södertörns högskola kan du publicera dig Open Access utan publiceringsavgift i cirka 290 hybridtidskrifter och 30 rena Open Access-tidskrifter från Cambridge University Press. Avtalet innebär obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar och gäller till och med 31 december 2021.

Elsevier
Avtalet innebär obegränsad öppet tillgänglig publicering i Science Direct Freedom Collection och alla öppet tillgängliga tidskrifter förutsatt att du är forskare vid Södertörns högskola. Science Direct Freedom Collection är ett dynamiskt paket på cirka 2 000 titlar, som även innehåller tidskrifter från lärda sällskap.

För att artiklar ska innefattas av avtalet gäller att de har submittats efter 1 januari 2020. Avtalet gäller till och med 31 december 2022.

Emerald
Avtalet med Emerald innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i alla Emeralds tidskrifter, inklusive helt öppet tillgängliga tidskrifter, samt publiceringar på plattformen Emerald Open Research. Avtalet gäller till och med 31 december 2023.

Oxford University Press
I avtalet mellan svenska lärosäten och Oxford University Press har du som forskare vid Södertörns högskola möjlighet att publicera dig open access utan publiceringsavgift i drygt 300 hybridtidskrifter från Oxford University Press. Avtalet gäller till och med 31 december 2021.

Observera att avtalet beräknas täcka cirka 75% av den totala förväntade publiceringen för alla deltagare i det nationella avtalet 2020. Det finns med andra ord inga garantier att en inskickad artikel kommer täckas av avtalet. År 2021 beräknas avtalet täcka 85% av den totala förväntade publiceringen.

SAGE
I avtalet med SAGE kan du som forskare vid Södertörns högskola publicera med öppen tillgång i hybridtidskrifter i paketet SAGE Premier. Paketet innehåller drygt 1 100 tidskrifter. Artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2020 omfattas av avtalet.

Avtalet ger också tillgång till 20% rabatt på publicering i SAGE:s helt öppet tillgängliga tidskrifter. Avtalet gäller till och med 31 december 2022.

Springer Compact
I avtalet med Springer Compact kan du som forskare vid Södertörns högskola publicera med öppen tillgång i Springer Natures hybridtidskrifter, så kallade Open Choice och behålla din upphovsrätt med en CC-BY-licens. Open Choice består av cirka 1 600 titlar. Artikeltyper som omfattas är: Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education. Du kan läsa mer om Springer Compact på Springers egna sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Avtalet gäller till och med 31 december 2021.

Springer Nature Fully Open Access
Som forskare vid Södertörns högskola kan du publicera dig utan avgift i drygt 570 rena open access-tidskrifter från Springer Nature.

Springer Nature Fully OA är ett pilotavtal inom Bibsamkonsortiet, som är en del av Kungliga biblioteket, där forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova står för 50 procent av den totala kostnaden för publiceringsavgifterna till och med 31 december 2021. Resterande 50 procent står respektive lärosäte för.

I avtalet ingår tidskrifter från följande förlagsetiketter, så kallade imprints:

 • BioMed Central (BMC) (313 tidskrifter)
 • Springer Open Journals (216 tidskrifter)
 • NatureResearch (46 tidskrifter, inklusive Nature Communications och Scientific Reports)
 • Palgrave Macmillan (1 tidskrift)

Under avtalsperioden kan alla deltagare publicera ett bestämt antal artiklar per år. Antalet artiklar är inte specificerat per organisation utan principen "först till kvarn" gäller.

Taylor & Francis
I Taylor & Francis cirka 2 300 hybridtidskrifter får du som forskare på Södertörns högskola publicera open access utan publiceringsavgift.

Under avtalsperioden kan alla deltagare publicera ett bestämt antal artiklar per år. Antalet artiklar är inte specificerat per organisation utan principen "först till kvarn" gäller.

Wiley
I Wileys cirka 1 400 hybridtidskrifter och 150 helt öppet tillgängliga titlar kan du som forskare vid Södertörns högskola publicera open access utan publiceringsavgift.

Wileys avtalsmodell gör att det inte går att förutsäga exakt hur många artiklar som täcks av avtalet. Avtalet gäller till och med 31 december 2022.

Biblioteket har även avtal som ger forskare på Södertörns högskola rabatter på de publiceringsavgifter de betalar själva.

De Gruyter
Södertörns högskola är med i det nationella avtalet för De Gruyter, vilket innebär att forskarna på Södertörns högskola får 90% rabatt på publicering i hybridtidskrifter och 30% på publicering i guldtidskrifter, men även 20% rabatt på publicering i e-böcker.

Frontiers
I avtalet med Frontiers får du som forskare vid Södertörns högskola 10% rabatt vid publicering hos Frontiers. Avtalet omfattar samtliga tidskrifter från förlaget.

Sök tidskrifter som ingår i förlagsavtal

I verktyget SciFree kan du själv söka efter en tidskrift för att se om den ingår i ett av avtalen ovan som ger gratis eller rabatterad OA-publicering. Du kan även se om tidskriften tillämpar en specifik Creative Commons-licens samt om det är en ren OA-tidskrift eller en så kallad hybridtidskrift.

Se upp för oseriösa förlag

Nya förlag kontaktar ofta forskare med erbjudande om att publicera deras texter öppet tillgängligt mot en avgift. Innan du antar erbjudandet kan det vara bra att göra en extra koll för att avgöra förlagets kvalitet.

FAIR-principerna

Det har blivit allt vanligare att forskningsfinansiärer kräver att FAIR-principerna ska beaktas vid ansökan av forskningsmedel. Begreppet FAIR står för att data ska vara Findable (Sökbara), Accessible (Tillgängliga), Interoperable (Kompatibla), Reusable (Återanvändningsbara).

Det övergripande budskapet som FAIR-principerna handlar om är att forskning som finansieras av allmänna medel bör vara så tillgänglig och användbar som möjligt- för både människa och maskiner. Principerna har hittills främst tillämpats på forskningsdata i samband med upprättande av datahanteringsplaner, men är även användbara för vetenskapliga publikationer.

Se även GO FAIR:s mer ingående beskrivning av FAIR-principerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer

Creative Commons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en typ av licens som du som är författare kan använda för att tala om hur andra får använda ditt verk. Du kan ta hjälp av den här enkla mallen Länk till annan webbplats. för att hitta en Creative Commons-licens som passar din publikation.

Kriterier för forskningsdata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en rapport från Vetenskapsrådet som handlar om implementering av FAIR-principerna i forskningsdata.

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Regeringens forskningsproposition 2016                  

Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljning av svensk forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Vetenskapsrådets förslag på en rad indikatorer – mått – som ska visa hur väl Sverige uppfyller de forsknings­politiska målen.

Plan S Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att forsknings­resultat ska bli öppet tillgängliga för alla. Vinnova, Forte och Formas har gått med i initiativet.

Vetenskapliga publikationer och FAIR-principerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en rapport från Kungliga biblioteket där de har tagit fram kriterier för att bedöma om en publikation uppfyller principerna.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-04-16