Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Upphovsrätt

Upphovsrättslagen skyddar konstnärliga verk från att användas på ett felaktigt sätt. Oavsett om du är student, lärare eller forskare behöver du veta vad som gäller när du använder eller kopierar material. När du skriver en text behöver du ange dina källor. Om du dessutom använder bilder, tabeller eller andra figurer som du har hämtat från exempelvis en webbsida behöver du upphovsrättsinnehavarnas tillstånd för att få använda materialet.

Vad är upphovsrätt?

Alla konstnärliga verk som skapas skyddas av upphovsrätt, vilket regleras i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Upphovsrätt skyddar olovlig användning av ett verk och ger verkets upphovsrättsinnehavare rättigheter att bestämma var och hur verket får spridas, bearbetas eller användas.

När du skriver en text så har du rätt att referera till samt citera enstaka stycken från andra litterära källor, så länge du anger en fullständig referens där du nämner upphovspersonen vid namn. För illustrationer såsom bilder/fotografier, tabeller och andra figurer gäller dock andra regler, för då behöver du be om tillåtelse.

Upphovsrätten uppstår i samma stund som ett verk skapas, och är giltig i sjuttio år efter upphovspersonens död. Exempel på sådant som skyddas av lagen är litterära verk eller andra texter av konstnärlig karaktär, bilder, fotografier, figurer och andra typer av konstverk, så länge de uppnår så kallad verkshöjd, det vill säga uppfyller kraven på originalitet, individualitet och självständighet.

Upphovsrätten delas in i två delar, en ekonomisk (rätt till ersättning) och en ideell rätt (rätt att bli omnämnd som upphovsperson). De ideella rättigheterna för ett verk kan aldrig avtalas bort, och innebär att skaparen till verket har rätt att namnges i samband med att verket framförs eller tillgängliggörs, i enlighet med god sed. Det betyder också att verket inte får framställas eller tillgängliggöras på ett sätt som är kränkande för upphovspersonen. De ekonomiska rättigheterna innefattar rätten att framställa exemplar av verket eller bearbetningar av det, framföra det offentligt, och sälja, kopiera eller på andra sätt sprida det. Den ekonomiska rättigheten för ett verk kan upphovspersonen överlåta eller avtala bort till en annan person eller organisation.

Att använda andras illustrationer i din text

Om du använder andras bilder/fotografier, tabeller/diagram eller andra figurer i ditt arbete måste du först be samtliga upphovsrättsinnehavare om tillåtelse. Detta inkluderar både verkets skapare (med hänvisning till den ideella rätten) och dessutom andra eventuella innehavare av den ekonomiska rättigheten. Om du får tillåtelse att använda en illustration måste du spara avtalet skriftligt och tydligt ange i din text att illustrationen är återgiven med tillstånd.

Får du inte tillstånd till en bild som du redan har använt i din uppsats men vill ändå publicera uppsatsen i DiVA? Då kan du välja att utesluta bilden i fulltexten och istället skriva en kommentar om att bilden saknas i den elektroniska versionen.

Tänk på du är ansvarig för att inte publicera eller på andra vis sprida upphovsrättsligt skyddat material i din uppsats utan tillstånd. Om du råkar göra dig skyldig till upphovsrättsintrång kan du behöva betala skadestånd, så var därför noga med att kontrollera att du inte använder andras illustrationer utan samtycke eller avtal.

Om du vill använda bilder i din uppsats eller annan publikation, kan du leta efter bilder som är helt fria att använda. Ofta är de märkta med en licens som anger hur bilden kan användas. En vanlig typ av licens är Creative Commons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ibland får bilden inte ändras eller användas i kommersiella sammanhang. Tänk på att du fortfarande behöver ange upphovspersonen samt hänvisa till var du har hämtat bilden ifrån. Du kan söka efter fria bilder här:

Många museer och myndigheter har bilder eller andra illustrationer som är fria att användas, ibland med vissa restriktioner. Kolla med respektive organisation vad som gäller.

Vad gäller vid kopiering?

Genom ett högskoleavtal med organisationen Bonus Copyright Access kan du som student eller anställd kopiera eller ladda ned upphovsrättsskyddat material med vissa begräsningar. Läs mer om avtalet i Bonus Copyright Access kopieringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Din egen upphovsrätt

Om du har författat en text, såsom en uppsats eller artikel, så skyddas den av upphovsrätt precis som andra litterära verk. Ditt verk skyddas automatiskt och du behöver inte skriva något uttryckligt om det, exempelvis ©-markera. Detta innebär att du har rätt att bestämma hur din publikation används eller sprids. Du kan välja om du vill använda en licens som berättar vad andra får göra med din publikation. Organisationen Creative Commons har färdiga licenser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kombinerar olika villkor, där du kan välja den licens som passar dig.

Om du som forskare publicerar dig hos ett förlag som kräver att du överför de ekonomiska rättigheterna, kan du försöka att avtala om att få behålla vissa rättigheter till din artikel. Organisationen Sparc har tagit fram ett tilläggsavtal, Author Addendum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som du kan använda. Med hjälp av detta kan du försöka behålla rätten att använda publikationen i din undervisning eller parallellpublicera den i ett öppet arkiv (DiVA).

Lär dig mer om upphovsrätt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-01-26