Student

Anmäl intresse för bibliotekets undervisning

Vill du att dina studenter lär sig mer om att söka, värdera och använda information? Som lärare på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola har du möjlighet att anmäla intresse för bibliotekets undervisning.

Kritisk informationssökning

Bibliotekets undervisning syftar till att stödja studenter på Södertörns högskola (SH) och Röda Korsets Högskola (RKH) i att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor att självständigt och kritiskt söka, värdera och använda information på vetenskaplig nivå.

Riktlinjer

 • Bibliotekets undervisning är kostnadsfri och riktar sig till ämnen och program på SH och RKH.
 • Vi prioriterar långsiktiga samarbeten med ämnen och program med fokus på progression vad gäller kritisk informationssökning i utbildningen.
 • Vår undervisning ska schemaläggas vid en tidpunkt i kursen när studenterna har en examinerande uppgift som är relaterad till kritisk informationssökning, till exempel skriftlig inlämning, muntlig presentation eller uppsatsarbete.
 • Undervisningen ska planeras och följas upp tillsammans med kursansvarig lärare.
  Vi önskar även att det läggs till en fråga om tillfället i kursutvärderingen.
 • Undervisningen kan till exempel ges som workshop, seminarium eller föreläsning. Där det är möjligt kan undervisningen vid behov ges på distans.
 • Vid grupper om max 30 studenter kan undervisningen ske i bibliotekets lokaler. Vid större grupper i andra lokaler står ämnet/programmet för lokalkostnaden.
 • Intresseanmälan för vår undervisning ska skickas in innan deadline via formuläret nedan. Vid många förfrågningar är det först-till-kvarn-principen som gäller.

Innehåll

Vi ger studenter verktyg och inspiration för att göra effektiva sökningar efter information på vetenskaplig nivå. Innehållet anpassas utifrån kursens uppgift och studenternas behov. Några teman som kan tas upp:

 • Vetenskapliga artiklar och andra genrer.
 • Ämnesrelevanta databaser.
 • Sökstrategier för att hitta tidigare forskning.
 • Kritisk värdering av texter och söktjänster.
 • Referenshantering och plagiat.

Introduktion till akademiskt skrivande

I samarbete med Studieverkstan och Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning på SH deltar vi även i den högskolepedagogiska satsningen "Introduktion till akademiskt skrivande" gentemot kurser på motsvarande A-nivå. Kontakta oss för mer information eller anmäl intresse via formuläret nedan.

Anmäl ditt intresse

Här kan du som är lärare på SH eller RKH anmäla intresse för bibliotekets undervisning i kritisk informationssökning inför HT24. Skicka in formuläret nedan – vi återkommer snarast möjligt. Anmäl intresse för höstterminen senast den 1 juni.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig. Du hittar mer information på sh.se/gdpr.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-09