Kalender

CBEES anordnar löpande seminarier, konferenser och workshops under året. Varannan måndag anordnas högre seminarie inom forskning som berör vårt område. Dessutom anordnas årligen CBEES Annual Conference som lockar deltagare från flera forskningsfält, lärosäten och länder.

För mer information om våra konferenser, högre seminiarier och andra evenmang, kontakt gärna oss.

08 mar

A Forgotten Women’s Organization? The WIDF, in between Women’s History and Cold War Studies

CBEES Advanced Seminar with Yulia Gradskova, associate professor in History, lecturer in Gender Studies, Södertörn University; Associate Researcher, Stockholm University, Department of History.

11 mar

Spikningsceremoni med Anna Enström, estetik

Avhandlingspresentation: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

19 mar

Julieta Rotaru - Docent Lecture

MapRom. Concluding a project, ushering ways forward

22 mar

Three decades of post-Soviet economies: from the myth of transition to state capitalism and beyond

Join the second roundtable of the series "1991-2021: Thirty Years After"!

22 mar

Unlocking the golden past of the Rudari woodworkers in Romania (Methodological remarks)

CBEES Advanced Seminar with Julieta Rotaru, Associate Professor in Romani Studies, Södertörn University

26 mar

Disputation: Anna Enström, estetik

Avhandling: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

12 apr

Human Acclimatisation to Arctic Environments and Soviet Ideologies in Northern Medical Laboratories

CBEES Advanced Seminar with Dmitry Arzyutov, PhD in anthropology, PhD candidate in history of science/environmental history (Stockholm, KTH)

07 maj

Dietary Reform in Baltic and East Central Europe, ca 1850–1950: People, Ideas, Institutions and Objects

An international workshop supported by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).