Kalender

CBEES anordnar löpande seminareier, konferenser och workshops under året. Varannan måndag anordnas högre seminarie inom forskning som berör vårt område. Dessutom anordnas årligen CBEES Annual Conference som lockar deltagare från flera forskningsfält, lärosäten och länder.

Ansvarig för högre seminarier: Julia Malitska

10 sep

Post-Soviet Estrada and Representations of Alternative Sexualities

CBEES Advanced Seminar organised together with the Media and Communication department at the School of Culture and Education

27 sep

Religion, Politics and Memory in Eastern Europe: Case of Ukraine

Workshop organised within the framework of conferences and workshops supported by CBEES conference grants.

06 nov

Tear down this wall: feminists revisit the break-ups and breakthroughs of 1989

Pre-Conference Witness Seminar organized by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) and the Department of Gender Studies. The official CBEES Annual Conference takes place on November 7–8: Central and Eastern Europe 1989–2019: Orders and Freedoms, Södertörn University and Uppsala University.

15 jan
16 jan

Workshop: Far Right Memory Politics in the Internet Era: The European Case

Workshop organised at the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.