Student

Centre for Baltic and East European Studies

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) har som uppdrag att stimulera och utveckla Södertörns högskolas forskning och forskarutbildning med inriktning på studier av Östersjöregionen och Östeuropa samt att bedriva forskning.

Sedan starten 2005 har CBEES utvecklats till en stark och livaktig mångvetenskaplig forskningsmiljö. Centrumbildningen är en central aktör med samarbeten inom hela Östersjö- och Östeuroparegionen. Vid CEBEES anordnas internationella konferenser, seminarier och workshops. Forskarna är efterfrågade experter inom akademin och i den offentliga debatten. Forskning inom området speglas i den internationella tidskriften Baltic Worldslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många internationella gästforskare har passerat centret genom åren och mer än 90 doktorander har utbildats inom forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School).

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-11