Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande
Student

Centre for Baltic and East European Studies

Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, är ett mångvetenskapligt centrum med uppdrag att stärka och utveckla Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning. CBEES har som målsättning att uppnå ett nationellt och internationellt genomslag för Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola och ett erkännande av högskolan som ett kunskapsnav för denna forskning.

Sedan starten 2005 har CBEES utvecklats till en stark och livaktig mångvetenskaplig forskningsmiljö. Centrumbildningen är en central aktör med samarbeten inom hela Östersjö- och Östeuroparegionen. Vid CBEES anordnas internationella konferenser, seminarier och workshops. Forskarna är efterfrågade experter inom akademin och i den offentliga debatten. Forskning inom området speglas i den internationella tidskriften Baltic Worldslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många internationella gästforskare har passerat centret genom åren och mer än 90 doktorander har utbildats inom forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School).

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-26