Student

Centre for Baltic and East European Studies

Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, är ett mångvetenskapligt centrum med uppdrag att stärka och utveckla Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning. CBEES har som målsättning att uppnå ett nationellt och internationellt genomslag för Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola och ett erkännande av högskolan som ett kunskapsnav för denna forskning.

The Russian invasion of Ukraine on February 24 violated the territorial integrity of the independent Ukrainian state and is causing extreme suffering to Ukrainian people. We, the researchers at the Center for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University, condemn this violation of international law and the targeting of Ukraine’s civilian population.

For many years, the political, economic, societal and cultural development of Eastern Europe has been the principal focus of our scientific work. As part of this, CBEES has developed collegial networks at educational and cultural institutions in the broader region of Eastern Europe, including Ukraine and Russia. This war threatens both our research and our networks.

With this statement we declare our solidarity with the Ukrainian people, who are the innocent victims of Russian aggression. We demand that all Russian troops be withdrawn from Ukrainian territory with immediate effect, and that the democratic legitimacy of the Ukrainian state be acknowledged and respected. We demand an end to Russian attacks on the civilian population and an immediate halt to the destruction of Ukrainian cities.

We stand in solidarity with the Ukrainian higher education and academic communities, and condemn in the strongest terms the violent destruction of Ukraine’s cultural heritage and educational facilities as a result of Russia’s invasion.

Som ett forskningscentrum med ett starkt regionalt fokus står vi bakom de uttalanden som gjorts av Svenska slavistförbundet Länk till annan webbplats. samt Södertörns högskola i samband med kriget i Ukraina. Kriget kommer att ha djupgående konsekvenser, nu och i framtiden, för samhället i stort såväl som för samarbete och forskning i regionen.

Sedan starten 2005 har CBEES utvecklats till en stark och livaktig mångvetenskaplig forskningsmiljö. Centrumbildningen är en central aktör med samarbeten inom hela Östersjö- och Östeuroparegionen. Vid CBEES anordnas internationella konferenser, seminarier och workshops. Forskarna är efterfrågade experter inom akademin och i den offentliga debatten. Forskning inom området speglas i den internationella tidskriften Baltic Worlds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Många internationella gästforskare har passerat centret genom åren och mer än 90 doktorander har utbildats inom forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School).

Vår forskning
Forskarskolan BEEGS
Samverkan
Projekt & publikationer
Personal
Baltic University Programme
Summer University

Kontakt

The Centre for Baltic and East European Studies

cbees@sh.se

CBEES anordnar löpande seminarier, konferenser och workshops under året. Varannan måndag anordnas högre seminarium inom forskning som berör vårt område. Dessutom anordnas årligen CBEES Annual Conference som lockar deltagare från flera forskningsfält, lärosäten och länder.

För mer information om våra konferenser, högre seminiarier och andra evenemang, kontakt gärna oss.