Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Forskningsprojekt och publikationer

Publikationer

Publikationer publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Nyhetsbrev: Genom nyhetsbrevet CBEES Newsletter kan du hålla dig a jour med forskning och aktiviteter med Östersjö- och Östeuropainriktning vid högskolan. För prenumeration, e-posta cbees@sh.se.
  • Baltic Worlds: Baltic Worldslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en mångdisciplinär tidskrift. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar inom samhällsvetenskap, humaniora och samhällsrelevant naturvetenskaplig forskning. Utöver dessa artiklar innehåller Baltic Worlds även intervjuer, konferensrapporter, recensioner och reportage. Läsekretsen är framför allt inom högre utbildning, men även utanför akademin och har i dag prenumeranter i 50 länder. Redaktör: Ninna Mörner.
  • Baltic and East European Studies: länk till annan webbplatsBöckerna inom serien behandlar frågor av vikt för Östersjö- och Östeuropaområdet och har oftast ett komparativt perspektiv. Normalt innehåller volymerna material från konferenser som hållits inom ramen för centret, men även monografier kan komma att utges i serien. Ett par av titlarna har utgivits i samarbete med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).