Forskningsprojekt och publikationer

Publikationer

Publikationer publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Nyhetsbrev: Genom nyhetsbrevet CBEES Newsletter kan du hålla dig a jour med forskning och aktiviteter med Östersjö- och Östeuropainriktning vid högskolan. För prenumeration, anmäl dig här.
  • Baltic Worlds: Baltic Worlds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en mångdisciplinär tidskrift. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar inom samhällsvetenskap, humaniora och samhällsrelevant naturvetenskaplig forskning. Utöver dessa artiklar innehåller Baltic Worlds även intervjuer, konferensrapporter, recensioner och reportage. Läsekretsen är framför allt inom högre utbildning, men även utanför akademin och har i dag prenumeranter i 50 länder. Redaktör: Ninna Mörner.
  • Baltic and East European Studies: Länk till annan webbplats.Böckerna inom serien behandlar frågor av vikt för Östersjö- och Östeuropaområdet och har oftast ett komparativt perspektiv. Normalt innehåller volymerna material från konferenser som hållits inom ramen för centret, men även monografier kan komma att utges i serien. Ett par av titlarna har utgivits i samarbete med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.
  • State of the region annual report lyfter frågor kring den sociala och politiska utvecklingen runt Östersjöregionen samt i Central- och Östeuropa utifrån ett nytt och aktuellt perspektiv varje år. Syftet är att erbjuda en publikation som intresserar forskare, beslutsfattare, allmänheten och andra aktörer.

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).