Forskningsprojekt och publikationer

Publikationer

Publikationer publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Nyhetsbrev: Genom nyhetsbrevet CBEES Newsletter kan du hålla dig a jour med forskning och aktiviteter med Östersjö- och Östeuropainriktning vid högskolan. För prenumeration, anmäl dig här.
  • Baltic Worlds: Baltic Worldslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en mångdisciplinär tidskrift. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar inom samhällsvetenskap, humaniora och samhällsrelevant naturvetenskaplig forskning. Utöver dessa artiklar innehåller Baltic Worlds även intervjuer, konferensrapporter, recensioner och reportage. Läsekretsen är framför allt inom högre utbildning, men även utanför akademin och har i dag prenumeranter i 50 länder. Redaktör: Ninna Mörner.
  • Baltic and East European Studies: länk till annan webbplatsBöckerna inom serien behandlar frågor av vikt för Östersjö- och Östeuropaområdet och har oftast ett komparativt perspektiv. Normalt innehåller volymerna material från konferenser som hållits inom ramen för centret, men även monografier kan komma att utges i serien. Ett par av titlarna har utgivits i samarbete med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Evenemang och seminarier

  • 1991-2021: Thirty Years After: En serie av internationella tvärvetenskapliga workshoppar. Anordnas av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) i samarbete med Samtidshistoriska institutet. För mer information om kommande evenemang i serien vänligen kolla CBEES kalenderlänk till annan webbplats och den engelska webbsidanlänk till annan webbplats.

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).