Samverkan

För att fortsätta vara ett nav för forskningsfältet är CBEES en aktiv aktör inom ett flertal nationella och internationella nätverk, något som utvecklar forskningen såväl inom högskolan som utanför.

Gästforskare är välkomna till CBEES inom ramarna CBEES Fellow programme. Även forskare med annan finansiering är välkomna att kontakta oss för ytterligare information om samarbeten.

Internationella samarbetspartners:

Svenska samarbetspartners: