Vår forskning

Östersjö- och Östeuropaforskningen går som en röd tråd genom samtliga institutioner på Södertörns högskola. Många av de forskningsprojekt som bedrivs på skolan finansieras med medel från Östersjöstiftelsen.

CBEES uppdrag är att främja forskning på området, samt stimulera och utveckla den. Samtidigt ska centret vara en dynamisk mötesplats för svensk och internationell forskning. En särskilt viktig roll för forskningen spelar CBEES genom de internationella relationer och nätverk som byggts upp genom åren. CBEES:s ambition är att vara ett kunskapsnav för Östersjö- och Östeuropaforskningen.

Återkommande ger vi också ut den internationella tidskriften Baltic World som samlar ny forskning på området. Kontaktperson: Ninna Mörner.