Baltic University Programme

Baltic University Programme är ett nätverk bestående av omkring 230 universitet och institutioner som verkar inom högre studier i Östersjöregionen. CBEES är ansvarigt för nätverkets nationella centrum i Sverige.

Logotype Baltic University Programme

Baltic University Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. strävar efter att hitta nya vägar för samarbeten och samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället. Ett i grunden innovativt nätverk vars målsättning är att stärka såväl lokala som internationella lärandeplattformar.

Omkring 230 lärosäten och andra institutioner inom högre utbildning i Östersjöregionen är i dag medlemmar i nätverket som koordineras från Uppsala universitet. I fokus står frågor som rör hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i regionen. Syftet är att vara ett stöd för universiteten som spelar en nyckelroll för en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling. Inom ramarna för nätverket anordnas kurser och konferenser.

CBEES är sedan 2018 ansvarig för nätverkets nationella centrum i Sverige. Vi fungerar som samordnare för anslutna medlemmar, hanterar kontakten med lärare, forskare och studenter. Svenska medlemmar från nätverket är:

  • Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Chalmers och Göteborgs universitet
  • KTH
  • Luleå tekniska universitet
  • Malmö universitet
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Umeå universitet
  • Högskolan i Gävle
  • Uppsala universitet
  • World Maritime university, Malmö