Baltic University Programme

The Baltic University Programme (BUP) är ett av världens största universitetssamarbeten, med ett 90-tal medlemsuniversitet i Östersjöregionen, som samarbetar för att främja utbildning och forskning inom hållbar utveckling och demokrati-frågor.

Logotype Baltic University Programme

The Baltic University Programme strävar efter att hitta nya sätt för interaktion mellan universitet och mellan universitet och samhälle. Huvudsyftet med programmet är att främja starka regionala utbildnings- och forskningsgemenskaper men också att bidra till en större medvetenhet om våra fokusområden. BUP fokuserar på frågor om hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen. Vi stöder den nyckelroll som universiteten spelar i en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling.

Vi strävar efter att uppnå våra mål genom att vara en öppen och inkluderande organisation, utveckla och erbjuda universitetskurser, utbildningar och konferenser, stödja multi- och tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och genom att delta i tvärvetenskapliga projekt i samarbete med myndigheter, kommuner och andra aktörer. Vi har forskningsteman vilka är tänkta som en informationskälla där BUP-kollegor både samlar och skickar in material. Vår förhoppning är att detta arbete ska leda till mer synlighet och samarbete mellan forskare, lärare och studenter.

CBEES är sedan 2018 ansvarig för nätverkets nationella centrum i Sverige. Vi fungerar som samordnare för anslutna medlemmar, hanterar kontakten med lärare, forskare och studenter. Svenska medlemmar från nätverket är:

 • Blekinge Tekniska högskola
 • Högskolan i Gävle
 • KTH
 • Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • World Maritime university, Malmö

Södertörns högskolas representant i det svenska nätverket för Baltic University Program: Joakim Ekman. Kontaktperson: Eleonor Jurackova.