Baltic University Programme

Baltic University Programme är ett nätverk bestående av omkring 230 universitet och institutioner som verkar inom högre studier i Östersjöregionen. CBEES är ansvarigt för nätverkets nationella centrum i Sverige.

Logotype Baltic University Programme

Baltic University Programme Öppnas i nytt fönster. strävar efter att hitta nya vägar för samarbeten och samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället. Ett i grunden innovativt nätverk vars målsättning har varit sen 1991 att stärka såväl lokala som internationella lärandeplattformar med fokus på samarbeten inom hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling.

Omkring 100 universitet och andra institutioner inom högre utbildning i Östersjöregionen är i dag medlemmar i nätverket som koordineras från Uppsala universitet. Syftet är att vara ett stöd för universiteten som spelar en nyckelroll för en hållbar utveckling. Inom ramarna för nätverket anordnas vetenskapliga symposium, nätverk för forskare och handledare, samarbeten med vetenskapliga journaler, utvecklande av kurser, konferenser för lärare, doktorander och studenter, samt projekt. Samtliga akademiska aktiviteter bygger på att samarbeta i interkulturella, interdisciplinära team, med målet att lära av varandra och utveckla tillsammans.

CBEES är sedan 2018 ansvarig för nätverkets nationella centrum i Sverige. Vi fungerar som samordnare för anslutna medlemmar, hanterar kontakten med lärare, forskare och studenter. Svenska medlemmar från nätverket är:

 • Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Chalmers och Göteborgs universitet
 • KTH
 • Södertörns högskola
 • Blekinge Tekniska högskola
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Umeå universitet
 • Högskolan i Gävle
 • Uppsala universitet
 • World Maritime university, Malmö