Digitala seminarier och podcasts

Här publiceras olika inspelningar av föreläsningar och seminarier som arrangerats av Förvaltningsakademin eller där våra forskare deltar.

På Förvaltningsakademin spelar vi ofta in föreläsningar och seminarier, via Södertörns högskolas videoplattform SH-play går det också att ta del av utvalda seminarier live och i efterhand. Våra forskare gästar också högskolans olika podcasts.

Podcasts