Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Digitala seminarier och podcasts

Här publiceras olika inspelningar av föreläsningar och seminarier som arrangerats av Förvaltningsakademin eller där våra forskare deltar.

På Förvaltningsakademin spelar vi ofta in föreläsningar och seminarier, via Södertörns högskolas videoplattform SH-play går det också att ta del av utvalda seminarier live och i efterhand. Våra forskare gästar också högskolans olika podcasts.

Podcasts