Personal

Föreståndare: Johan Rönnby

Forskare, lärare och övrig personal:

Tomas Englund

Tomas Englund

Doktorand

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Anna Mcwilliams

Anna Mcwilliams

Fil dr

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Marinarkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817