MARIS

Student

MARIS är ett marinarkeologiskt forskningsinstitut vid Södertörns högskola med särskilt fokus på Östersjön och Östersjöområdet. De senaste åren har våra forskare gjort flera vrakfynd i Östersjön som uppmärksammats internationellt.

Genom MARIS vill vi bedriva och utveckla marinarkeologisk forskning samtidigt som vi är en samlingspunkt för den marinarkeologiska Östersjöforskningen både nationellt och internationellt. Här skapar vi förutsättningar för kunskapsutbyte mellan olika marinarkeologiska aktörer genom nätverk, seminarier, workshops och konferenser. Då Södertörns högskola idag är det enda lärosätet i landet som bedriver marinarkeologisk forskning och utbildning spelar vi en central roll i den vetenskapliga utvecklingen av fältet.

Östersjön är en av de bästa platserna i världen för marinarkeologisk forskning. Det beror bland annat på att Östersjöns bräckta, kalla vatten saknar många av de organismer som vanligtvis bryter ned trä i haven. Därför bevaras skeppsvrak och andra föremål närmaste intakta i hundratals år nere i mörkret på bottnen. Dessutom finns det gott om vrak i Östersjön då innanhavet sedan äldsta förhistoriska tid varit livligt trafikerat och antalet förlisningar varit många.

Resande mannen, Gribshunden, Mars och Svärdet är exempel på vrakfynd i Östersjön som MARIS forskare arbetet med de senaste åren. Kartläggningen av det världsunika 1400-talsvraket Gribshunden och bärgningen av en galjonsfigur från skeppet väckte stor uppmärksamhet i svenska och utländska medier. Gribshunden har kallats ”ett av de viktigaste vraken i världen”. I Södertörns högskolebibliotek kan du se en utställning om vraket Spökskeppet Pdf, 863.8 kB, öppnas i nytt fönster. som MARIS lett utforskningen av. MARIS har genom ett internationellt samarbete sedan 2016 även arbetat vid Svarta havet med undersökningar av såväl världsunika antika vrak som förhistoriska dränkta boplatser.

Marinarkeologi är ett av de ämnen som inrättades vid uppbyggandet av Södertörns högskola och har funnits med sedan starten1997. Motivet till detta var bland annat disciplinens möjlighet till ett Östersjöperspektiv i anslutning till Södertörns högskolas profil. Genom starten fick också ämnet en fast akademiska plattform i Sverige. Svensk marinarkeologisk forskning har internationellt ett mycket gott rykte och Sverige anses vara ett av de ledande länderna i världen inom detta fält, inte minst på grund av bärgningen av Vasaskeppet och forskningen kring det.

För mer information om oss, besök vår Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projekt och publikationer
Personal

Kontakt