Dela

Facebook Mail Twitter

Överraskande arkeologiska fynd på Gotska Sandön

Det är nästan hundra år sedan någon senast gjorde vetenskapliga utgrävningar på den lilla ensliga ön mitt i Östersjön, men nu har forskare från bland annat Södertörns högskola gjort arkeologiska undersökningar på Gotska Sandön. Professor Johan Rönnby beskriver några av fynden som ”förbryllande”.

Student läser på en surfplatta

Veronica Palm och Sabine Sten frilägger ett skelett från en medeltida begravning. Foto: Johan Rönnby

Gotska Sandön är en liten ö belägen 40 km norr om Fårö utanför Gotlands kust, och under september 2022 har Säludden på öns nordöstra sida varit fokus för de arkeologiska undersökningar som utförts av forskare från olika lärosäten. På Säludden har det antagits att det från medeltiden fram till 1600-talet fanns ett jakt- och fiskeläge säsongsvis besökt av Fåröbor.

– Fynden på denna plats är talrika men också ganska förbryllande, säger Johan Rönnby som är professor i arkeologi vid Södertörns högskola och som tillsammans med sin professorkollega osteologen Sabine Sten vid Uppsala universitet Campus Gotland är initiativtagare till de nya undersökningarna.

"Komplex och varierande historia"

Att påträffa lämningar av bostadsbodar, keramik, järnredskap och härdar där man kokade sältran är kanske inte så förvånade. Men att man på Säludden även bland annat hittar silvermynt och en medeltida stridshandske är mer överraskande. Arkivgenomgångar i samband med fältarbetet visar även att man under början av 1900-talet här fann ett flertal föremål med äldre vikingatida ursprung, bland annat dräktspännen och delar av en sköld.

De nya resultaten från den provruta som under expeditionen grävdes i den lilla begravningsplats som finns på den sandiga udden gör det hela inte mindre gåtfullt. ­Innanför en anlagd stenmur och bland de kristna begravningarna framkom till arkeologernas stora förvåning även en stor mängd sälben och även slaktavfall från ko.

– Vi får avvakta dateringar och analyser av vårt nya material, men klart är Säluddens historia är komplex och varierande. Vardagsliv och slit vid havet har tydligen ibland också kombinerats med mer dramatiska händelser, säger Johan Rönnby.

Fler undersökningar väntar

Årets expedition utgör början på ett flerårigt arbete på Gotska Sandön. Den sandrevel som utgör grunden för ön reste sig ur Östersjön för cirka 6000 år sedan. Lösfynd i sanden runt omkring på ön insamlande av fyrvaktare och besökare sedan 1800-talet visar att människor mer eller mindre permanent utnyttjat ön sedan de första människorna anlände i slutet av stenåldern. Förhoppningen är att vidare undersökningar på andra platser på ön ska ge mer information också om dessa förhistoriska aktiviteter på den isolerade Sandön.

Arbetet på Gotska Sandön är en del av forskningsprogrammet Sea Change vid Södertörns högskola där människors förhållande till havsnivåförändringar studeras arkeologiskt. Detta program finansieras av stiftelsen VOTO (Voice of the Ocean).

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Historia

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16