Samverkan

Centralt i Reinvents verksamhet är samarbetet med andra aktörer i samhället. Här erbjuds en plats för samarbete och samverkan mellan högskola och det omgivande samhället.

Forskarna i Reinvent ingår i en rad olika forsknings- och samverkansnätverk lokalt, nationellt och internationellt. I nätverken ingår representanter från offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället. Former för samverkan varierar.

Exempel på samverkanspartners och nätverk:

 • WSP Sverige AB
 • Fabege AB
 • Huge Bostäder AB
 • Stena Fastigheter AB
 • Fastighetsägarna Stockholm
 • HUI Research AB
 • Landskapslaget
 • Botkyrka kommun
 • Huddinge kommun
 • Järfälla kommun
 • Stockholms stad/Skärholmen
 • Flemingsberg Scienc
 • Ideell Arena - mötesplats för ideella organisationer