Student

Reinvent

Stockholmsregionen växer och är i ständig utveckling. I denna pågående resa utgör Reinvent spindeln i nätet. En arena där forskare möter politiker och tjänstemän i förvaltningar, privata näringslivet och aktörer från civilsamhället i samverkan om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap.

Storstäderna växer kraftigt och med dem de områden som ligger utanför stadskärnan. Det är i de här områdena de flesta människorna bor, det här de flesta företagen finns. Här finns stora möjligheter, men också stora utmaningar. Reinvent är ett kunskapsnav i frågor som rör forskning kring suburbana landskap. Vår ambition är att vara en plattform, såväl nationellt som internationellt, som lyfter fram de mekanismer och innovativa lösningar som överskrider och överbryggar ekonomiska, sociala och ekologiska spänningar och klyftor i städers utveckling.

Reinvent är en av Södertörn högskolas största satsningar och intentionen är att utveckla forskningen om suburbana miljöer och hållbar stadsutveckling till ett av högskolans stora profilområden.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-01