Student

Reinvent: Centrum för studier om den dynamiska staden

Stockholmsregionen växer och är i ständig utveckling. I denna pågående resa utgör Reinvent en viktig arena. Här möts aktörer från samhällets olika sektorer för samverkan om hållbar stadsutveckling i storstadsmiljöer.

Storstäderna växer kraftigt och med dem de områden som ligger utanför citykärnan. I dessa områden bor flest människor och här finns de flesta arbetsplatserna. Möjligheterna för utveckling är stora, men så är också utmaningarna.

Reinvent vill tillsammans med sina samverkanspartners vara arena för kunskapsbildning och utveckling i frågor som rör studier kring suburbana landskap. Vi vill lyfta fram de mekanismer och innovativa lösningar som överskrider och överbryggar ekonomiska och sociala spänningar och klyftor i städers utveckling.

Projekt och publikationer
Samverkan
Personal

Kontakt