Dela

Facebook Mail Twitter

Fler aktiviteter och mer närservice om boende i Flemingsberg fick bestämma

12 år av medborgardialog har analyserats av forskare från Södertörns högskola och bilden är tydlig. Invånarna vill ha en levande stadsdel med platser för möten, fler sociala och fysiska aktiviteter som ger ökad sammanhållning. Samtidigt finns orosmoln kring utvecklingen av Flemingsberg. Att allt för mycket fokus läggs på det nya och att det gamla glöms bort.

Sara Ferlander (till vänster) och Eva Karlberg, Södertörns Högskola.

− Genomgående i medborgardialogerna uttrycker de boende att det saknas saker att göra i Flemingsberg. De önskar mötesplatser och fler aktiviteter, framför allt för unga och särskilt efter att fritidsgården stängde 2019. Det rör sig om sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Och återigen är det barn och unga som har störst behov, då Flemingsberg också sticker ut i statistiken med låg aktivitet inom sport och idrott i den gruppen, säger Eva Karlberg, lektor i sociologi vid Södertörns högskola.

Tillsammans med kollegan Sara Ferlander är hon en del av Vinnovaprojektet ”Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö”. De har studerat medborgardialoger från Huddinge kommun genomförda mellan 2010 och 2022. Syftet har varit att undersöka vilka synpunkter, önskemål och behov som finns hos de boende i Flemingsberg. Med i projektet är också Huddinge kommun och fastighetsbolaget Fabege. Rapporten ”Social hållbarhet i Flemingsbergs fysiska miljö” Länk till annan webbplats. lyfter fram fyra teman som sammanfattar önskemålen och behoven:

  • Fler aktiviteter
  • Bättre underhåll och bevarande av det befintliga
  • Mer service
  • Ökad sammanhållning.

Ett resultat av projektet hittills är Flemingsberg Blockparty 15–17 juni, Länk till annan webbplats. en folkfest med musik, konst, dans och många andra aktiviteter. Tanken är att denna gatufest ska vara en mötesplats för kreativitet och kunskap, stärka sammanhållningen och skapa stolthet för Flemingsberg. Utöver projektdeltagarna har lokala föreningar och festivalarrangörer varit med i planeringsarbete.

Flemingsbergs framtid

Planerna för Flemingsbergs framtid är omfattande med både nya bostadsområden och arbetsplatser. Men idag är stadsdelen delad.

− Flemingsberg upplevs som splittrat, rent fysiskt på grund av järnvägen och Hälsovägen men även socialt, psykiskt och ekonomiskt är det olika världar. Många pekar på en oro för att när det satsas mer på det nya, men vad händer då med det gamla Flemingsberg? Och det ser vi som väldigt viktigt, att man verkligen jobbar utifrån att inkludera det gamla Flemingsberg i det nya, säger Sara Ferlander, docent i sociologi.

Medborgardialoger har inte alltid återkopplats eller lett till den förbättring de boende efterfrågat. Två fritidsgårdar stängde 2019, men arbetet med nya lokaler drog ut på tiden och det var först våren 2023 som den ena i Visättra öppnade igen. Forskarnas förhoppning nu är att politiker och tjänstemän inom kommunen ska hitta andra sätt att arbeta med medborgardialoger. För dialog och samtal är viktiga verktyg för stadsutvecklingen.

− Vi hoppas att det leder till att man ser över hur arbetet med medborgardialog genomförs, hur återkopplingen går till och hur behoven och önskemålen tas till vara. Så det inte bara blir att man samlar in önskelistor som blir liggande, att det leder till förändring. Vi ser gärna att det byggs ett kulturhus, det skulle omfatta flera av de behov som finns, säger Eva Karlberg.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-09