Dela

Facebook Mail Twitter

Kan gängkriminaliteten bekämpas med ny ledarskapsstil? Experter samlades på Södertörns högskola

Kan tillitsbaserat ledarskap vara vägen framåt för polisen i kampen mot gängkriminaliteten? Den frågan låg på bordet när ledande experter inom området samlades för att diskutera polisens utmaningar mot bakgrund av tidigare regionpolischefen Klas Fribergs nya bok Särskilda händelser: polischefens lösning.

Genrebild: polisemblem på en skjorta

Svenska samhället och svensk polis står inför stora och svåra utmaningar i arbetet mot kriminalitet och social utsatthet. I sin nyligen publicerade bok Särskilda händelser: polischefens lösning ger Klas Friberg, tidigare regionpolischef och Säpochef, genom personliga berättelser och yrkesmässiga insikter en inblick i polisens arbete och styrningen av offentlig sektor. Men han beskriver inte enbart problemen, utan ger konkreta förslag som han tror kan vända utvecklingen. Och en sådan nyckel är tillitsbaserat ledarskap.

Mehdi Ghazinour, prefekt för polisutbildningen på Södertörns högskola och tillika professor i socialt arbete, deltog i ett panelsamtal efter bokpresentationen.

– Budskapet från Klas Friberg är tydligt, det behövs ett förändrat ledarskap. Och jag är beredd att hålla med. Det blev en mycket bra diskussion och seminariet var välbesökt med deltagare från akademin men framför allt från civilsamhället, säger han.

Tillitsbaserat ledarskap bygger som ordet avslöjar på förtroende. Fokus ligger på att skapa och upprätthålla förtroende genom öppenhet och transparens. Men det handlar också om att delegera ansvar och främja samarbete.

Klas Friberg kritiserar den mycket omdiskuterade polisreformen från 2015. Han beskriver hur poliserna måste ut ur radiobilarna och skapa relationer med människorna som bor i områden de arbetar i. Men också hur det krävs en kulturförändring inom polisorganisationen.

– Jag tror att det är viktigt att den här typen av kunskap, både om ledarskap och kultur, är en del av polisutbildningen. Att studenterna får med sig tidigt hur man skapar tillit och bygger relationer. Något som vi jobbar aktivt med inom polisutbildningen idag, säger Mehdi Ghazinour.

Bokpresentationen och seminariet arrangerades av Förvaltningsakademin och bokförlaget Volante i samarbete med institutionen för polisiärt arbete vid Södertörns högskola. Jenny Madestam modererade samtalet och övriga deltagare var Klas Friberg och Katrin Behdjou Arshi, chef för stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-04